Online Certyfikowany Kurs Nauczycielski Soul Body Fusion® Nauczyciel: Katarzyna Gwiazdowska

KIEDY:
12-14.03 i 26-28.03

GDZIE:   Online przez Zoom

Dzięki temu kursowi będziesz miał głębsze zrozumienie SBF i otrzymasz certyfikat do nauczania innych.