Online Certyfikowany Kurs Nauczycielski Soul Body Fusion® Nauczyciel: Katarzyna Gwiazdowska

KIEDY: 3 – 7 czerwiec 2020 r.

GDZIE:   Online przez Zoom

Dzięki temu kursowi będziesz miał głębsze zrozumienie SBF i otrzymasz certyfikat do nauczania innych.