Certyfikowany Kurs Nauczycielski Soul Body Fusion® Nauczyciel: Katarzyna Gwiazdowska

KIEDY: 11 – 15 września 2019 r.

GDZIE: Pałac Nieznanice k/ Częstochowy

Dzięki temu kursowi będziesz miał głębsze zrozumienie SBF i otrzymasz certyfikat do nauczania innych.