Certyfikowany Kurs Nauczycielski Soul Body Fusion® Nauczyciel: Katarzyna Gwiazdowska

KIEDY: 20 – 24 marca 2019

GDZIE: Podamy wkrótce

Dzięki temu kursowi będziesz miał głębsze zrozumienie SBF i otrzymasz certyfikat do nauczania innych.